Disclaimer

Beauty Store & Salons Apeldoorn is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van een behandeling. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: allergische reacties en andere klachten na een behandeling. Beauty Store & Salons Apeldoorn behoudt zich het recht voor de behandelingen te staken totdat er contact is geweest met een arts. Het reserveren van een behandeling valt volledig onder het eigen risico van de klant. 

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Beauty Store & Salons Apeldoorn en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Beauty Store & Salons Apeldoorn. 

De door Beauty Store & Salons Apeldoorn verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Beauty Store & Salons Apeldoorn streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is. 

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door Beauty Store & Salons Apeldoorn ingericht en worden niet door Beauty Store & Salons Apeldoorn gemaakt. 

Beauty Store & Salons Apeldoorn aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst. 

Wij werken met