Privacyvoorwaarden

Jouw privé gegevens vinden wij belangrijk! In dit privacy beleid worden de verschillende manieren waarop Beauty Store & Salons Apeldoorn gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor deze gegevens gebruikt kunnen worden beschreven.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Beauty Store & Salons Apeldoorn, handelend onder handelsnaam Beauty Store & Salons Apeldoorn.

Algemeen

Het bedrijfsadres en postadres is Beekstraat 5, 7311 LD, Apeldoorn.

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam is 68999992 en het BTW nummer is NL205919534.B01.


Welke persoonsgegevens gebruikt Beauty Store & Salons Apeldoorn en waarvoor?
Beauty Store & Salons Apeldoorn respecteert de privacy van alle klanten van de winkel en salon. Wij zullen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt uitsluitend gebruiken voor een goede bedrijfsvoering en klantenbeheer, zoals het toesturen van commerciële aanbiedingen. Wij zullen al uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen.

Bezoeken van Beauty Store & Salons Apeldoorn
Als u een afspraak maakt bij Beauty Store & Salons Apeldoorn hebben wij uw naam en contactgegevens nodig om uw afspraak te bevestigen en u in het geval van omstandigheden/ afmeldingen te kunnen contacteren.

Gegevens betreffende uw leeftijd, conditie etc. worden gebruikt om u, in het vitaal belang, een zo optimaal mogelijk huidadvies te geven en/of bij gevallen van allergie zo snel mogelijk op de juiste wijze te helpen. Op deze manier kunnen we u later beter en sneller van dienst zijn.

Verjaardagen
Indien u uw geboortedatum in onze Beauty Store & Salons Apeldoorn opgeeft, zal deze mogelijk gebruikt worden om u op uw verjaardag een passende attentie te sturen.

Nieuwsbrieven
Daarnaast zal Beauty Store & Salons Apeldoorn, indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven, uw gegevens gebruiken om u per e-mail nieuwsbrieven te sturen met informatie en aanbiedingen van producten en behandelingen.

Wilt u geen nieuwsbrief van Beauty Store & Salons Apeldoorn meer ontvangen? Dan kunt u uzelf eenvoudig afmelden via info@schoonheidssalonapeldoorn.nl, bellen naar 055-82 00 990, langskomen in de winkel of onderaan de mail klikken op de link Afmelden (indien de nieuwsbrief verstuurd is via Mailchimp).

Derdenverstrekking
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Beauty Store & Salons Apeldoorn zal uw gegevens niet aan derden verstrekken.

Beauty Store & Salons Apeldoorn verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, behalve indien zij daartoe wettelijk is verplicht of in het geval van een fusie of overname door een andere partij, in welk geval uw gegevens kunnen worden verstrekt aan de andere partij met wie zij fuseert of door wie ze zal worden overgenomen.

Sollicitatie
Als u aangeeft interesse te hebben in werken bij Beauty Store & Salons Apeldoorn of een sollicitatie stuurt zal Beauty Store & Salons Apeldoorn de persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken in een werving- en selectieprocedure. Beauty Store & Salons Apeldoorn probeert altijd zo snel mogelijk te reageren op uw sollicitatie. Als wij naar aanleiding van uw sollicitatie geen geschikte functie beschikbaar hebben, dan bewaren wij uw gegevens nog 8 weken. Als u hiervoor toestemming geeft, dan bewaren we u gegevens maximaal een jaar, zodat we u kunnen benaderen mocht er later alsnog een passende vacature vrijkomen.

Overige
Gegevens van medewerkers, bedrijven en andere relaties worden verwerkt in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zullen enkel gebruikt worden ten uitvoer van de daarbij behorende activiteiten.

Verzoek tot afmelding, verwijdering van uw gegevens
U kunt bij Beauty Store & Salons Apeldoorn een verzoek tot verbetering, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen, door een e-mail te sturen naar info@schoonheidssalonapeldoorn.nl. ABEauty Store & Salons Apeldoorn zal zich vervolgens inspannen om aan uw verzoek te voldoen rekening houdend met wettelijke voorschriften.  Zie voor meer informatie de rechten van betrokkenen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen

Beveiliging
Beauty Store & Salons Apeldoorn bewaart uw gegevens op een software programma. Alleen Beauty Store & Salons Apeldoorn medewerkers die dat voor de uitvoering van hun functie nodig hebben, kunnen uw gegevens inzien. Leveranciers van Beauty Store & Salons Apeldoorn die voor de uitvoering van dienstverlening toegang nodig hebben tot uw gegevens zijn verplicht goede beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers aan geheimhouding te binden.

Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De autoriteit onderzoekt het gebruik van persoonsgegevens binnen bedrijven en overheidsorganisaties. Zij legt boetes op bij overtredingen.

Daarnaast adviseert de autoriteit Persoonsgegevens de regering en het parlement over nieuwe wet- en regelgeving over persoonsgegevens. Ook geeft zij informatie over privacy aan burgers.

Klik hier voor meer informatie.


Wij werken met